Případová studie

Natura 2000 je název soustavy chráněných území členských států Evropské unie, a jejím hlavním cílem je zachování přírodního dědictví. Chočské vrchy jsme zvolili jako případovou studii na odprezentování některých jednoduchých funkcí naší platformy.

Natura2000

Monitorování zdraví lesa

Pro monitorování zdraví lesa využíváme analýzu založenou na výpočtech indexů jako je NDVI, EVI, TGI, NDWI, NBRI. Tyto a další indikátory používáme i na poskytnutí předběžné detekce ohrožení lesa.

True color True color
NDVI NDVI
NDVI color bar
NDVI hodnoty

NDVI

Normalizovaný vegetační index (NDVI) je číselný indikátor spojený s vegetací nasnímanou ze satelitních snímků. Vysoké hodnoty NDVI korespondují s oblastí s hustší a zdravější vegetací. Je používaný u na detekování abnormálních změn v procesu růstu lesa.

Hodnoty NDVI jsou definované od -1,0 do 1,0, a každá hodnota má přiřazenou svoji barvu. Tato barva reprezentuje určité rozmezí, které vypovídá o kvalitě lesa. Červená, oranžová a žlutá barva indikují holou půdu, vodní hladinu, nebo suchou a řídkou vegetaci. Všechny odstíny zelené pak reprezentují husté pokrytí porostem.

AVI

Pokročilý vegetační index (AVI) je jeden z indikátorů, který zkoumá charakteristiku chlorofylu obsaženého ve vegetaci. Na rozdíl od NDVI, AVI reaguje citlivěji na kvantitu vegetace a je schopné zdůraznit jemné rozdíly v hustotě porostů.

Hodnoty AVI jsou definovány na rozmezí od -1.0 do 1.0. Listy, které nejsou zelené udávají hodnoty blízké nule a jsou zobrazeny v žluté barvě. Pixel s hodnotou 0.0 poukazuje že na místě se nevyskytuje žádná vegetace a pixel s hodnotou 1 (zelená) indikuje nejvyšší možnou hustotu zeleného listí. Negativní hodnoty reprezentují vodní hladiny a jiné plochy bez vegetace.

True color True color
AVI AVI
AVI color bar
AVI hodnoty

Monitorování odlesňování

Časté a pravidelné data ze satelitů nám umožňují pravidelný monitoring a mapování změn v lesních porostech a detekci kácení stromů.

Odlesňování

Podle analýz z Global Forest Change bylo v ukázkové oblasti detekováno odlesnění v rozsahu 1708 hektarů v letech 2000 až 2018. Global Forest Change je iniciativa Univerzity v Marylandu se záměrem monitorování lesních ekosystémů na celém světě. Ström používá tato data vylepšená a validovaná pomocí umělé inteligence a různých algoritmů.

True color Natura2000
Deforested areas Deforested areas
True color True color
SAR SAR

SAR

Radar se syntetickou aparaturou (SAR) poskytuje pravidelné snímkování naší planety za každého počasí, během dne i noci. To znamená že mraky, či tmavé prostředí těmto senzorům nepřekáží. Díky porovnávání SAR snímků pořízených v různých časech jsme schopni detekovat změny na naší planetě (jako například odlesňování).

Kontaktujte nás

Budete mít cestu okolo? Stavte se na kávu! Pokud byste preferovali psaní, tak prosím použijte kontaktní formulář.