Vegetácia v blízkosti infraštruktúr

Jedna z veľkých výziev spočíva v použití satelitných dát a snímkovania planéty na analýzu všetkých problémov spojené so správou porastov. U nás pracujeme na pravidelných automatizovaných analýzach ktoré nahrádzajú drahé a časovo náročné manuálne kontroly.

Sieť vysokého vedenia

Energetické a distribučné podniky musia riešiť správu porastov v blízkosti ich infraštruktúry, či sieti vedenia prechádzajúcimi cez lesné porasty. Tie sú ohrozené viacerými faktormi ako pád stromu na vedenie, blízkosť konárov, ktoré môžu spôsobiť lesný požiar, silné vetry a mnoho ďalších. Tieto hrozby môžu spôsobiť nemalú finančnú, environmentálnu, alebo život ohrozujúcu škodu.

Power Lines Power Lines
Cleared area Cleared area

Kontaktujte nás

Budete mať cestu okolo? Zastavte sa na šálku kávy, alebo použite kontaktný formulár na akékoľvek otázky a dotazy.