Inteligentné lesníctvo

Na monitoring zdravia lesov používame analýzu založenú na výpočtoch viacerých indexov NDVI, EVI, TGI, NDWI, NBRI. Tieto a ďalšie indikátory používame aj na poskytnutie predbežnej detekcie ohrozenia lesa.
Vďaka pravidelným snímkom zo satelitov a použitia najmodernejších algoritmov sme schopní detekovať zmeny lesov v čase a vyhľadať úbytky stromov.

Inteligentná správa porastov

Správa vegetácie sa modernizuje. Lietadlá a drony sa vo svete často využívajú na prieskum elektrického vedenia či monitorovanie kalamít a nehôd nad infraštruktúrami. Rôzne sektory však len veľmi málo využívajú potenciál satelitných snímkov a umelej inteligencie, obzvlášť pri správe porastov či monitorovania lesných koridorov. Použitie umelej inteligencie nad satelitnými snímkami nám umožňuje zamerať sa na tie správne oblasti a poskytnúť aktuálne a finančne nenáročné pohľady na viaceré riziká. Tieto riziká môžu mať často finančné, environmentálne a bezpečnostné dopady.

Kontaktujte nás

Budete mať cestu okolo? Zastavte sa na šálku kávy, alebo použite kontaktný formulár na akékoľvek otázky a dotazy.